دمو

دمو ست جدید اردبیل کرگ

دمو ست جدید اردبیل کرگ

ست جدید اردبیل کرگ
بهترین ست ۲۵۶ مگابلیتی موجود در ایران شامل ریتم های آذری ،فارسی ، ترکی و ارمنی به همراه برترین صداهای ساز های زنده دنیا